Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2013

shadesofme
szczyty alkoholowej głupoty zdobyte po raz kolejny.
— j. żulczyk
shadesofme

Chyba nie. Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było to rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.

— Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę".
Reposted fromoleanna oleanna viajakubzulczyk jakubzulczyk
shadesofme
5082 20f8 500
znowu cisnę "zrób mi jakąś krzywdę"
shadesofme
"tylko piwo ratuje sytuację"
— Żulczyk
Reposted fromeazyi eazyi viajakubzulczyk jakubzulczyk
shadesofme
Rozsądni ludzie nie myślą, co by było gdyby.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajakubzulczyk jakubzulczyk
shadesofme
Powieki opadały mi same, jak zepsute rolety, i pewnie zasnęłabym, gdyby nie terkoczące jak nakręcany samochodzik serce.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajakubzulczyk jakubzulczyk
shadesofme

May 26 2013

shadesofme

May 25 2013

shadesofme
shadesofme
3517 f266
Reposted fromsorriso sorriso
shadesofme
shadesofme
shadesofme

May 17 2013

shadesofme
Dziwne. Dlaczego ktoś tak fajny jak Ty, nadal jest sam ?
— jedno z wielu najbardziej denerwujących pytań.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl